ฮวงจุ้ยในห้องทำงานเพื่อช่วยเสริมให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง


สำหรับฮวงจุ้ยห้องทำงานหากเป็นห้องที่ผู้อื่นเคยใช้มาแล้วต้องทราบถึงประวัติว่าเคยประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมาก่อน ห้องที่ดีควรเป็นห้องที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน แต่ถ้าหากเป็นห้องที่เคยประสบความล้มเหลวในทางธุรกิจมาก่อนก็ต้องตรวจหาความผิดปกติของฮวงจุ้ยให้มากเป็นพิเศษและถึงแม้ว่าประวัติของห้องทำงานนั้นจะดี เจ้าของห้องเดิมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในทาง ธุรกิจหรืออาชีพการงานแต่ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับคนอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดีสำหรับคุณ


ทางที่ดีควรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องทำงานนั้นตั้งอยู่เช่นเดิมสักประมาณ 3 เดือนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของคุณนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาใช้ห้องทำงานนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ไม่ต้องทำการปรับปรุงฮวงจุ้ยอะไรมากนัก แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีก็ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งและทำการปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยเสียใหม่ และสิ่งที่ต้องใส่ใจเพิ่มเติมก็คือฮวงจุ้ยที่ดีของสถานที่ใดๆ ก็ตามจะทรงตัวอยู่ได้อย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน 20 ปี จากนั้นต้องมีการปรับปรุงฮวงจุ้ยกันใหม่ไม่มากก็น้อยเพื่อให้เกิดผลดีต่อไปอีก


ส่วนตำแหน่งของห้องทำงานควรตั้งอยู่ในทิศที่ดีประจำตัวหากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอาจทำให้ธุรกิจการค้าถูกหักหลัง ถูกโกง ตกต่ำหรือแม้แต่อาจถูกไล่ออกจากงาน


โต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงานหากเป็นของเก่าก็ควรทราบประวัติเช่นกัน ถ้ามีประวัติที่ไม่ค่อยดีก็ควรเปลี่ยนของใหม่


ห้องทำงานควรตั้งอยู่ห่างจากประตูหน้าของสำนักงานให้มากและควรตั้งเยื้องกับประตูหน้า


โต๊ะที่ทำงานต้องไม่ตั้งอยู่ใต้คานหรือมุมห้องที่เล็งศรพิฆาตใส่


ไม่นั่งหันหลังให้กับประตูทางเข้าห้องมิเช่นนั้นคุณจะถูกหักหลังหรือลอบกัด


ด้านหลังที่นั่งทำงานต้องไม่เป็นหน้าต่างเพราะจะทำให้คุณไม่ได้ รับการช่วยเหลือเกื้อหนุน หรือไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง


ด้านหลังโต๊ะทำงานควรติดตั้งภาพภูเขาที่ดูสวยงามเพื่อช่วยให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากคนรอบข้าง


ติดตั้งระฆังลมโลหะเอาไว้ในทางทิศเหนือของห้องทำงานเพื่อช่วยเสริมโชคทางธุรกิจ


หากประตูห้องทำงานตั้งอยู่ในทิศเหนือของห้องทำงานก็ถือว่าห้องทำงานนั้นเป็นมงคลที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรือง


หากทางทิศเหนือของห้องทำงานมีที่วางการตั้งโต๊ะทำงานเอาไว้ในตำแหน่งนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น และจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นหากประดับตกแต่งโต๊ะหรือตำแหน่งนี้ด้วยระฆังลมโลหะ เหรียญจีนโบราณ แท่งทองหรือสิ่งใดๆ ที่เป็นโลหะ


หากเป็นไปได้จงพยายามนั่งทำงานโดยหันหน้าไปทางทิศที่ดีที่สุดหรือทิศที่ดีรองลงไปของคุณเพราะจะทำให้คุณมีโชคในทางธุรกิจ มีสมองที่ปราดเปรื่อง มีจิตใจที่สงบแน่วแน่เด็ดเดี่ยว


โต๊ะที่ใช้ทำงานควรมีขนาดที่เป็นมงคลถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจึงจะช่วยเสริมให้ธุรกิจดีมากขึ้นไปอีก


โต๊ะประธานหรือผู้บริหารคนสำคัญๆ ควรมีขนาดความสูง 33 นิ้ว ยาว 48 นิ้วและกว้าง 32 นิ้ว


โต๊ะของเลขาควรมีขนาดความสูง 33 นิ้ว ยาว 68 นิ้วและกว้าง 26 นิ้ว และไม่ควรเป็นรูปตัวแอลหากมีความจำเป็นที่จะต้องวางเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเติมให้ใช้โต๊ะสองตัวต่อกัน


พยายามอย่าใช้ตู้เอกสารหรือชั้นวางหนังสือที่เป็นตู้หรือชั้นเปิดโดยไม่มีประตูปิด และชั้นวางตู้หรือชั้นควรมีความสูง 68 นิ้ว กว้าง 43 นิ้วและลึก 18 นิ้ว


การจัดที่ทำงานให้ถูกต้อง ตามหลักฮวงจุ้ย


     การจัดที่ทำงานตามหลักฮวงจุ้ยต้องให้ความสำคัญ และเริ่มต้นที่ห้องทำงาน ของเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ ในการสั่งการและดำเนินการ เพราะโชคชะตา และความสำเร็จของเค้าก็คือโชคชะตา และความสำเร็จของกิจการนั้นๆ ด้วย ดังนั้น จึงมีหลักการจัดผังดังนี้คือ

     เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการต้องนั่งในตำแหน่งที่ดีที่สุด ซึ่งตามหลักวิชาฮวงจุ้ยก็คือตำแหน่งที่อยู่ไกลที่สุดจากประตูทางเข้าสถานที่ ทำงาน ซึ่งจะตั้งเยื้อง หรือทะแยงกับประตูทางเข้า และ ณ ตำแหน่งนี้จะทำให้ผู้จัดการสามารถควบคุมสั่งการ และดำเนินงานได้อย่างดีที่สุด รวมถึงมีอนาคตของกิจการที่ดีด้วยที่ตำแหน่งนี้จะมีสมดุลของพลังที่ดีที่สุด และหากใครได้นั่งในตำแหน่งนี้ก็อาจจะทำให้เขาผู้นั้นโชคดีมีความก้าวหน้า ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวของเจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการก็ได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นกิจการก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งนี้ ดังนั้น จึงควรที่จะได้ให้ความ สนใจเรื่องนี้เอาไว้ให้มาก

     ส่วนโต๊ะของผู้ร่วมงาน หรือพนักงาน ที่ตั้งอยู่ในที่ทำงานจะต้องไม่ตั้งขวางทางเดินของพลังงานที่เคลื่อนตัวมา จากประตูทางเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าพลังที่ดีที่เป็นมงคลจะเข้ามาถึงห้อง หรือโต๊ะของเจ้าของ หรือผู้จัดการ พยายามจัดวางโต๊ะทำงานให้เวลานั่งแล้วหันหน้าออกไปทางประตูทางเข้าเสมอ ถ้านั่งหันหลังให้กับประตูจะเป็นสัญญาณว่าคุณจะถูกโกงถูกหักหลัง หรือผู้ร่วมงานไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณ โต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งจะต้องตั้งโดยไม่มีด้านใดๆ ติดกับผนัง ทั้งนี้เพื่อให้พลังสามารถ เคลื่อนตัวไปได้รอบๆ ตัวคุณ

     บริเวณด้านหลังของโต๊ะที่ผู้จัดการนั่งไม่ควรมีกระจกเงาส่องด้านหลัง เพราะจะเป็นสัญญาณแสดงถึงการไม่สามารถกุมความลับได้ และไม่ควรมีหน้าต่างกระจก เพราะจะเป็นสัญญาณแสดงถึงการไม่มีผู้ปกป้องหนุนหลัง ไม่ควรให้มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างในทิศตะวันตก ของห้องทำงานผู้จัดการ เพราะจะทำให้การงานประสบแต่ปัญหา

     หากหน้าต่างของสำนักงานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าต่างของเจ้าของกิจการหรือ ผู้จัดการนั้นมองเห็นภาพของสถานีตำรวจ โรงพยาบาล วัด เสาไฟฟ้าแรงสูง โบราณสถาน ยอดโบสถ์ ยอดเจดีย์ ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ปล่องเมรุเผาศพ สุสาน ป้ายต่างๆ ที่หันมุมแหลม หรือหันชี้ตรงมายังหน้าต่างให้ปิดม่านเอาไว้ตลอดเวลา โดยม่านที่ใช้ปิดนั้นต้องเป็นม่านที่หนาทึบ

     หากภายนอกของสำนักงานมีภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ภาพภูเขาในระยะใกล้ ภาพลำน้ำที่คดเคี้ยว หรือภาพทิวไม้ที่งดงามให้ติดกระจกเงาบานใหญ่ เพื่อสะท้อนภาพนั้นให้เข้าใกล้สำนักงาน จึงจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยของสำนักงานให้ดีขึ้น

     โต๊ะของทุกคนในสำนักงานไม่ควรหันหลังให้กับประตูไม่ว่าจะเป็นประตูใดๆ ก็ตาม และไม่ควรนั่งตรงกับแนวประตูไม่ว่าจะหันหน้าหรือหันหลังก็ตาม เพราะจะทำให้ธุรกิจการงานไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน

     ไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานให้ใกล้กับประตูทางเข้า เพราะจะทำให้ผู้นั้นไม่มีสมาธิ และ อารมณ์ในการทำงาน การงานไม่ราบรื่น หาก มีความจำเป็นต้องตั้งโต๊ะใกล้กับประตูก็ควรตั้งต้นไม้ แขวนแก้วเจียระไน หรือตั้งแจกันประดับดอกไม้ขั้นระหว่างประตูกับโต๊ะก็พอที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ บ้างในระดับหนึ่ง

     หากสำนักงาน หรือหน้าห้องทำงานเป็นทางเดินตรงแคบพุ่งเข้าหาประตูทางเข้า หรือเป็นระเบียงทางเดินที่พุ่งตรงเข้าหาประตูทางเข้าควรทำการตั้งต้นไม้ขั้น เอาไว้ระหว่างประตูทางเข้ากับโต๊ะทางาน เพื่อจะได้ช่วยลดความรุนแรงของพลังพิฆาตที่เข้ามา ซึ่งอาจจะติดตั้งเป็นระฆังลมเหล็กกลวง หกแท่ง หรือแก้วเจียระไนแทนการตั้งต้นไม้ก็ได้เช่นกัน