ชีวิตคู่ กับ ฮวงจุ้ยแต่งงานแล้วมีปัญหาทะเลาะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงในชีวิตคู่ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากนิสัย ทัศนคติ ความคิดเห็นหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือด้วยกันทั้งสองฝ่าย นอกเหนือไปจากความสวย ความหล่อที่เป็นจุดเริ่มแรกของการมีความสัมพันธ์ และตามปกติจะพบว่าฮวงจุ้ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างมากซึ่งน่าที่จะทำการศึกษาเอาไว้ด้วยคือ

ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งตำแหน่งของพ่อบ้านถูกตั้งทับด้วยวัตถุขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก หรือเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว โดยเฉพาะเตาไฟหรือเป็นส่วนที่แหว่งเว้าขาดหายไปจากตัวอาคาร ก็จะทำให้ผู้หญิงในบ้านนั้นมีปัญหา หาคู่ไม่ได้ แต่งงานช้า ได้คนรักหรือสามีที่ไม่ดี สามีไม่รัก สามีมีผู้หญิงอื่นและหย่าร้างกันในที่สุด ในทางกลับกันหากทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศของแม่บ้านนั้นหากมีปัจจัยต่างๆ มากระทบก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เหมือนๆ กันเพียงแต่จะกลับจากชายไปเป็นหญิงแทน

ประตูหน้าตั้งอยู่ทางด้านเสือขาวหรือมังกรเขียว หากตั้งทางด้านเสือขาวก็จะทำให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน โอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องเนื้อคู่หรือชีวิตรักก็จะมีได้สูง ถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้โดยการย้ายประตูไปอยู่ทางด้านมังกรเขียวหรือทำการแขวนระฆังลม 6 แท่งกลวงหรือตั้งน้ำพุ หรือตู้ปลาเอาไว้ทางด้านมังกรเขียวที่ติดกับหน้าบ้าน (แต่อยู่ภายในบ้าน) เพื่อช่วยกระตุ้นให้ตัวแทนของชายได้มีโอกาสเคลื่อนไหว หากประตูหน้าบ้านตั้งอยู่ด้านมังกรเขียวจะทำให้ผู้ชายในบ้านเป็นใหญ่และอาจทำให้มีคู่ได้ยาก ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้แก้ด้วยการติดระฆังลม 6 แท่งกลวงหรือตั้งน้ำพุ หรือตู้ปลาเอาไว้ด้านเสือขาวที่ติดกับหน้าบ้าน (แต่ให้อยู่ภายในบ้าน)

ตำแหน่งที่นอน ชายควรนอนทางด้านซ้ายที่เป็นมังกรเขียว ส่วนหญิงควรนอนทางด้านขวาที่เป็นเสือขาว หากนอนสลับข้างกันก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องชีวิตคู่ขึ้นได้เช่นกัน

ธาตุของคู่เป็นธาตุพิฆาตกัน นั่นคือธาตุน้ำพิฆาตกับธาตุไฟ ธาตุไฟพิฆาตกับธาตุโลหะ ธาตุโลหะพิฆาตกับธาตุไม้ ธาตุไม้พิฆาตกับธาตุดิน และธาตุดินพิฆาตกับธาตุน้ำ ในการพิฆาตกันนั้นก็จะทำให้มีปัญหาขัดแย้งกัน ไม่ลงรอยกันจนอาจถึงขั้นเลิกรากันไป ซึ่งในกรณีนี้อาจทำการแก้ไขด้วยการหาธาตุที่เป็นตัวกลางระหว่างธาตุทั้งสองคนเข้ามาประดับที่เตียงนอน ทั้งนี้มีจุดหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างธาตุนั้นๆ คือธาตุไม้เป็นตัวกลางของธาตุน้ำกับธาตุไฟ ธาตุดินเป็นตัวกลางของธาตุไฟกับธาตุโลหะ ธาตุน้ำเป็นตัวกลางของธาตุโลหะกับธาตุไม้ ธาตุไฟเป็นตัวกลางของธาตุไฟกับธาตุดิน และธาตุโลหะเป็นธาตุตัวกลางของธาตุดินกับธาตุน้ำ

การใช้ธาตุเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาทำได้โดยการนำเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธาตุนั้นหรือตัวแทนของธาตุนั้นมาประดับที่หัวเตียงหรือบนเตียง เช่นธาตุไม้ ใช้ภาพของต้นไม้หรือใช้สิ่งของที่มีสีเขียว ธาตุโลหะ ใช้เหรียญจีนโบราณวางไว้ที่หัวเตียง ธาตุน้ำใช้ภาพที่มีสายน้ำมาตั้งไว้ใกล้ๆ กับหัวเตียงหรืออาจใช้วิธีย้ายเตียงไปตั้งในทิศประจำของแต่ละธาตุโดยให้หัวเตียงหันชี้ไปในทิศทางนั้นๆ